Teacher calls a Black student a Nigga.

<Empty imported post>